Tas fakts, ka demokrātiskas iekārtām ir vismazākā nosliece izraisīt karus, vēl nenozīmē, ka tās nekaros.