Svēti ir tie, kas apspiež savas dusmas un piedod cilvēkiem.