Bez varas reliģija bojā ies, bez reliģijas vara pārstās darboties.