Nerunā nepārdomātus vārdus, lai nezināšanas dēļ nenokļūtu grūtā situācijā.