Neapmierinātība - ne tikai ciešanu cēlonis, bet arī progresa, kā atsevišķu indivīdu, tā veselu tautu, cēlonis.