Iedzīvoties lielā naudā - izveicība, noturēt to savās rokās - gudrība, prasmīgi to izlietot - māksla.