Līdzīgi tam, kā kādreiz ir sastopama sodoša žēlsirdība, tāpat arī ir sastopama saudzējoša cietsirdība.

+1
-36
-1