Līdzīgi tam, kā kādreiz ir sastopama sodoša žēlsirdība, tāpat arī ir sastopama saudzējoša cietsirdība.