Lai arī ko nebūtu paveicis cilvēks, pat ko īpaši izcilu, tas neko nav vērts, ja viņš nav izpildījis savu pienākumu pret vecākiem.