Darīt labu sliktiem cilvēkiem tas pats, kas darīt sliktu labiem.