Niknums paverdzina un pazemo pat cienījamu cilvēku.