Gribas brīvības noliegums nepavisam nenozīmē brīvības noliegumu. Tieši brīvība ir dabiskās un sociālās nepieciešamības neizbēgamas sekas un rezultāts.