Cilvēks nerada sabiedrību uz brīva līguma pamata: viņš piedzimst sabiedrības dzīlēs, ārpus sabiedrības viņš nespētu eksistēt kā cilvēks, pat kļūt par cilvēku, ne domāt, ne runāt, ne gribēt, ne darboties saprātīgi. Ņemot vērā to, ka sabiedrība formē un nosaka tā cilvēcisko būtību, cilvēks atrodas tādā pat absolūtā atkarībā no sabiedrības, kā no pašas fiziskās dabas, un nav tāda diža ģēnija, kas pilnībā būtu brīvs no sabiedrības iespaida.

+1
-56
-1