Tas, kurš pārvarējis šķēršļus, parasti aizmirst grūtības un nelaimes, kas sākumā viņu piemeklējušas.