Kaila sieviete, iespējams, ir mazāk bīstama par apģērbtu sievieti, ja pēdējā ir tērpusies tik prasmīgi, ka, vienlaicīgi visu piesedzot, visu arī izrāda.