Karš atbaidošs kā fiziski, tā garīgi; tas ne tikai izvaro veselo saprātu, apgāna cildenas idejas, grūž visdažādākajos noziegumos, bet arī attīsta zemiskus instinktus: patmīlu pārvērš cietsirdībā, cietsirdību sadismā.

+1
-35
-1