Dzīvē ir divi pamatlikumi: viens vispārējais un viens speciālais. Pirmais no tiem skan šādi: agrāk vai vēlāk katrs iegūs to, ko gribējis, ja labi pacentīsies. Tāds ir vispārējais likums. Speciālais likums norāda, ka katrs cilvēks lielākā vai mazākā mērā ir izņēmums no vispārējā likuma.