Nav citas morāles izņemot to, kas balstās uz saprāta principiem un izriet no dabiskās cilvēka tieksmes pēc labā.