Morāle sniedz vispārējus uzvedības principus, atstājot bez uzmanības konkrētus apstākļus.