Dzīvē - kā ceļā, pats īsākais ceļš parasti ir visnetīrākais, arī garākais nav daudz tīrāks.