Dusmas neapšaubāmi ir vājuma izpausme, vispārzināms, ka visvairāk tā izpausmes satopamas no vāju radījumu: bērnu, sieviešu, vecu ļaužu, slimu utml. puses.

+1
+3
-1