Labklājība izceļ mūsu netikumus, bet nelaime - tikumus.

+1
-14
-1