Labklājība izceļ mūsu netikumus, bet nelaime - tikumus.

+1
-16
-1