Viens netaisns spriedums izraisa vairāk nelaimju nekā daudzi privātpersonu noziegumi; pēdējie sagandē tikai strautus, tikai atsevišķas ūdens tērces, tajā pašā laikā netaisns tiesnesis sagandē pašu avotu.