Kas savu ceļu iesācis pārliecības pilns, beigs šaubu pārņemts; tas, kas ceļu sācis šaubu pārņemts, beigs pārliecības pilns.

+1
-1
-1