Bagātību nevar nodēvēt citādi nekā par tikumības nastu, tā tai ir gan nepieciešama, gan ir apgrūtinoša.