Visi pārējie tikumi mūs atbrīvo no netikumu kundzības, vienīgi vīrišķība atbrīvo mūs no likteņa varas.