Dažreiz pieklājība ir visizsmalcinātākā nevērības forma.