Cilvēks baidās tikai viņam nezināmā, izzinot tiek pārvarētas jebkuras bailes.