Fanātisms ir galējas neiecietības izpausmes forma.