Fanātisms ir galējas neiecietības izpausmes forma.

+1
+5
-1