Nav rūgtākas un pazemojošākas atkarības par atkarību no cita cilvēka gribas, no sev līdzīgā patvaļas.