Nelielu tautu nacionālisms izpaužas kā tieksme pašizolēties un pašas tīksmināšanās par sevi. Lielu tautu nacionālisms ir imperiālistiska ekspansija.