Mīlestībā ir despotisms un verdzība. Un visdespotiskākā ir sievietes mīlestība, kas sev pieprasa visu!