Cilvēkam ir iespējams krist tikai no augstuma, un pati krišana ir cilvēka dižuma pazīme.