Labais - nozīmē dzīvības saglabāšanu, dzīvības sekmēšanu, ļaunais - laupīt dzīvību, kaitēt dzīvībai.