Komunisms sevī ietver veselīgu, pareizu un pilnībā kristietībai atbilstošu katra cilvēka dzīves izpratni, kā kalpošanu pārpersoniskajam mērķim, kā kalpošanu nevis sev, bet lielajam veselumam. Bet šī pareizā ideja tiek kropļota noliedzot katra cilvēka personību kā pašvērtību, tās garīgo brīvību.