Cilvēks tamdēļ ir vergs, ka brīvība grūta, bet verdzība viegla.