Revolūcija ir maksa par pagātnes grēkiem, apliecinājums tam, ka ir bijis pietrūcis pietiekams daudzums radoša spēka, lai reformētu sabiedrību.

+1
-16
-1