Jaunas idejas vienmēr tiek apspiestas,- tās satrauc ļaužu prātus un neviens nezina, kur tās novedīs.