Grēks, jeb morālā nekrietnība ir nevis ārēja fiziska rīcība jeb kustība, bet gan gribas iekšēja novirzīšanās no saprāta un reliģijas likumiem.