Cilvēks apzinās savu pienākumu tikai tajā gadījumā, ja viņš ir brīvs, jebkuru brīvprātīgu saistību priekšnoteikums ir brīvība.