Līdzīgi citām abstrakcijām abstrakta brīvība neeksistē.