Valsts, kas nespēj mainīties, nespēj arī pastāvēt.