Daiļrunība tiek augsti vērtēta valstīs, kur valda demokrātija; savaldība un prātīgums - monarhija.