Valsts, kura nespēj mainīties, nav spējīga arī pastāvēt.