Lielā mērā katrs cilvēks par saviem panākumiem ir pateicību parādā viedoklim, kādu tas pats sevi ir radījis.