Panākumi - vienīgais kritērijs savstarpēji atšķirīgām gudrībām.