Filozofi - nekas vairāk kā kalēji, kas izkaļ arkla lemesi. Pēc viņiem daudz vēl darāmā, lai iegūtu maizi.