Jo mazāk cilvēks par sevi domā, jo mazāk viņš ir nelaimīgs.