Dieviem tīk pavērot, kā cildeni cilvēki cīnās ar trūkumu.

+1
+15
-1