Dieviem tīk pavērot, kā cildeni cilvēki cīnās ar trūkumu.