Dieviem tīk pavērot, kā cildeni cilvēki cīnās ar trūkumu.

+1
+14
-1