Slimība, pazemības māte, mums atgādina par to, ka esam mirstīgi. Kad atrodamies slavas un labklājības virsotnē, tā viegli mūs parausta aiz auss - jel attopies!