Jaunais un oriģinālais rodas pats no sevis, neatkarīgi no tā, vai radītājs par to domā.